Mange kender oplevelsen af at blive høj i mødet med kunst. Eller på en rejse, hvor sanserne er vidt åbne. Det at blive omsluttet af en intens, harmonisk, lystfuld følelse, som paradoksalt nok på en gang løfter en op i en anden sfære og samtidigt skærper virkelighedsnærværet.

Den åbne æstetiske opmærksomhed, som kan give én disse oplevelser, kan med lige så stort udbytte rettes mod vores hverdagsverden. Den verden, hvis fælles fysiske omgivelser vi ud fra min opfattelse skulle engagere os meget mere i.

Med mine billeder vil jeg gerne medvirke til et skift fra et dagligdags og brugsorienteret blik til et blik, der lader sig fange ind af æstetiske indtryk her og nu.

Jeg ophøjer kasserede eller oversete ting fra hverdagen til objekter af skønhed og værdi. Enten ved at indlemme dem i en samling eller ved at genfremstille hverdagsobjekter på min egen måde. De aspekter der tilføjes værkerne i denne proces peger på spørgsmål om æstetisk opmærksomhed, ressourcer, skønhed og forbrug.

Mine arbejdsmetoder er tidskrævende og afspejler det eksistentielle indhold jeg tillægger værkerne. Fundne farver og former vendes og drejes og afæskes deres potentiale for variation og æstetisk nydelse. Processen skaber orden i og værdi ud af tilfældighed og kasserede og oversete objekter. Skønheden og sanseligheden bærer en betydning og lokker beskueren til at se verden gennem mine øjne.

Min erfaring af verden er tilgængelig i værkerne og kan lægges til beskuerens egen erfaring af virkeligheden. Det "mere" der opstår i mødet med værkerne, er summen af min bestræbelse for at udvide beskuerens virkelighed og dermed potentialet for oplevelse og forandring.